Motivational SMS

Remember to put the Glass Down

A Psychologist walked
around a room while
teaching Stress Management to an
audience.

As she raised a
glass of water, everyone expected they’d be asked
the
“Half empty or Half full” question.

Instead, with a
smile on her face, she
inquired:
“How heavy is this glass of water?”

Answers called out ranged from 8 oz. to 20 oz.

She replied,
“The absolute weight doesn’t matter.
It depends on how long I hold it.

If I hold it for a
minute,
it’s not a problem.

If I hold it for an hour,
I’ll have an ache in my arm.

If I hold it for a day,
my arm will feel numb and paralyzed.

In each case,
the weight of the glass
doesn’t change,

But

The longer I hold it,
the heavier it becomes.

She continued,
“The Stresses and Worries in Life , are like that Glass of Water…

Think about them for
a while and nothing
happens.

Think about them
a bit longer and they begin to hurt.

And

If you think
about them all day long,
you will feel paralyzed –
incapable of doing
anything.”

Remember to put the Glass Down

1 Mar, 2014 By In: Inspirational SMS Motivational SMS
FavoriteLoadingAdd to favorites
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Opportunities Are Equal For All

Opportunities Are Equal For All,
But The Difference Is That
+ve Person Gives RESULTS &
-ve Person Gives REASONS.

29 Jan, 2014 By In: Life SMS Motivational SMS
FavoriteLoadingAdd to favorites
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Don’t Think That ‘TIME’ Will Change Our Life..

Don’t Think That ‘TIME’ Will Change Our Life..

‘TIME’ Only Changes The Expiry Dates Of The ‘Opportunities’!

Good morning

23 Jan, 2014 By In: Life SMS Motivational SMS
FavoriteLoadingAdd to favorites
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Nice lines by Abraham Lincoln

Nice lines by Abraham Lincoln:
“If u love someone,
‘show it’,
It’s better than ‘telling it’,
If u hate someone
‘tell it’,
It’s better than ‘showing it’..
No one has that perfect life which begins with ‘Once upon a time’ and ends with ‘Happily ever after’.
Life begins with ‘Welcome to the struggle’ and ends with ‘You are lucky to have survived the journey…’
If u wait for happy moments, u will wait forever…..
But if u start believing that u are happy,
YOU WILL BE HAPPY FOREVER……

23 Jan, 2014 By In: Life SMS Motivational SMS Smile SMS
FavoriteLoadingAdd to favorites
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

आयुष्यात इंजिनिअर नाही होता आल तरी चालेल…..

मी एका हाँटेलमध्ये गेलो.
वडापाव संपवून मी चहा घेतला.
तेवढ्यात
तिथे एक ५०-५५ वर्षाची
बाई आली.
डोक्यावर भल मोठ
जळणाचं ओझ तिनं बाजूला
टाकल. कुठेतरी एखादा
काळा केस, कपाळावरती
मोठी कूंकुवाची छटा.
घामामुळे कूंकुवाचा लाल रंग
भुवईपर्यत आलेला,
धारदार नाक, सूरकुतलेले
हात, तिन-चारजोड देऊन हातानेच
शिवलेल नववारी
लुगड आणि चोळी असा
काही तिचा वेश होता…….
नुस्तच कालवण मिळल
का गं बाई?
माझ्याकडं भाकर हाय.
तिचा होकार मिळताच
काळपट फडक्यातून
त्या बाईन शिळी भाकर
काढली. आणि दिलेल्या
कालावणावर अधाशिपणान
खाऊ लागली.
मी विचार करायला लागलो. आपण
पैसे द्यावे का? हिला कुणीच नसेल
का? आणि असेल तर अशी वेळ का
यावी तिच्यावर?
इतक्यात तिची भाकरी
संपण्याच्या आत ती
हाँटेलवाली मुलगी म्हणाली.
आजी, मिसळपाव घ्या.
पैसे नाही घेणार!
पोरी, आज खाईन पोटभरून पण उदया?
तुम्हाला मुलबाळ नाही का?
त्यावर त्या म्हणाल्या,
तसंनाय काय,
पोरगा मोठा, सायब हाय,
परदेशाला इंजीनियर हाय पण
त्याला येळच न्हाय!
कानाखाली कोणीतरी
जोराची चपराक
मारावी आणि त्याचा आवाज
मेंदूपर्यत घुमावा तसे हे शब्द
माझ्या कानावर पडले.
आणि विचारांच काहूर
माजल.
माणूसइतका बदलतो का?
आपल संपूर्ण आयुष्य वाहून
घेणा-या या माऊलीची त्याला
क्षणभरही आठवण येत नसेल का?
आणि सगळच
अनुत्तरीत होत.
माझी चेहरा खाली घालूत
मी आता विचार करीत होतो.
इतक्यात
माझ्या पाठीवर तोच थरथरता हात
फिरला.
मी
वरती पाहील तर तिच बाई
मला म्हणाली.
इतका विचार करु नकोस बाळा,
तुझ्या आई-
बापाला निट जप म्हणजे झाल…….
मगतर मेल्याहून मेल्यासारखझाल.
मी आता फक्त रडायचाच
बाकी होतो.
कारण एका क्षणात माझ पूर्ण अंतरंग
त्या माऊलीन वाचलं.
पण आम्हाला आमच्याच आई-
वडीलांच थोडस दु:खसुद्धा कधीच
जाणता येत नाही.
जिवनाच्या सचोटीत एवढं शिक्षण
घेऊनही आम्ही अगदीच
अडाणी वाटतो यांच्यासमोर!
कुठ शिक्षण घेतल असेल यांनी हे.
सेटलमेंट,न्यूजाँब, इनक्रिमेंट,
प्रमोशनच्या घोळात
आम्ही ही आमची माणसं कुठ हरवुन
बसतो आम्हालाच कळत नाही. डोक
जड झाल.
मी उठलो आणि चालू लागलो.
शेजारच्या जिल्हापरिषदे
च्या शाळेत
मास्तर मूलांना विचारत होते. आपण
काय
शिकलो?
मी मनाशीच उत्तर दिलं, आयुष्यात
इंजिनिअर
नाही होता आल तरी चालेल पण
चांगला,
जबाबदार माणूस जरुर व्हायच..

20 Jan, 2014 By In: Life SMS Motivational SMS
FavoriteLoadingAdd to favorites
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

सुरेश भटांच्या चार सुंदर ओळी..

सुरेश भटांच्या चार सुंदर ओळी..

आयुष्य छान आहे..
थोडे लहान आहे..!

रडतोस काय वेड्या.?
लढण्यात शान आहे.!
अश्रूच यार माझा.. मदिरेसमान आहे !

काट्यातही फुलांची झुलती कमान आहे ..!
उचलून घे हवे ते , दुनिया दुकान आहे !

जगणे निरर्थक म्हणतो तो बेइमान आहे…

“सुखासाठी कधी हसावं लागंत ,तर कधी रडावं लागतं,
कारण सुंदर धबधबा बनायला पाण्यालाही उंचावरुन
पडावं लागतं…..!”

31 Dec, 2013 By In: Life SMS Motivational SMS मराठी संदेश (Marathi SMS)
FavoriteLoadingAdd to favorites
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Get Inspired 4m Others..Bt Dont Follow D Queue..

Get Inspired 4m Others..Bt Dont Follow D Queue..Live Ur Life In Ur Own Unique Style..N U Wl See..Ppl Getng Inspired N..Following U.. ‘Good Morning’

24 Dec, 2013 By In: Good Morning SMS Motivational SMS
FavoriteLoadingAdd to favorites
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/5 (2 votes cast)

A SENSEFULL STORY..

A SENSEFULL STORY..

A mechanic was removing the engine parts from a motorcycle,when he saw famous heart surgeon in his shop..

He called the surgeon n said.. “Look at this engine… I opened its heart,took the valves out, repaired and put them back”…So why do I get such a small salary and u get such a huge sum….

The doctor smiled at the mechanic and came close 2 his ear and said….

“Try the same when the engine is running.”

7 Dec, 2013 By In: Motivational SMS Wisdom SMS
FavoriteLoadingAdd to favorites
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Every test in life makes

Every test in life makes us bitter or better. Every problem makes us or breaks us. Choice is ours, whether to become victim or victory in life.

3 Dec, 2013 By In: Life SMS Motivational SMS
FavoriteLoadingAdd to favorites
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

” व. पु. काळे ” यांचे विचार….

” व. पु. काळे ” यांचे विचार….
*कुणीही कसं दिसावं यापेक्षा कसं असावं याला महत्व आहे. ते शक्य नसेल तर जास्तीत जास्त कसं नसावं याला तरी नक्कीच महत्व आहे.
* पाण्यात राहायचे तर माश्यांशी नुसती मैत्री करून भागत नाही तर स्वत:ला मासा बनावे लागते.
* वादळं जेव्हा येतात तेव्हा आपण आपल्या मातीला घट्ट रुजुन रहायचं असतं. ती जितक्या वेगाने येतात तितक्याच वेगाने निघून जातात. वादळ महत्वाचे नसते, प्रश्न असतो आपण त्याच्याशी कशी झुंझ देतो आणि त्यातून कितपत बऱ्या अवस्थेत बाहेर येतो याचा.
* कबुतराला गरुडाचे पंख लावता येतीलही….पण गगनभरारीचं वेड रक्तातच असावं लागतं…कारण आकाशाची ओढ दत्तक घेता येत नाही.
*आकाशात जेव्हा एखादा कृत्रीम ग्रह सोडतात तेव्हा गुरुत्वाकर्षणाच्या सीमेबाहेर त्याला पिटाळुन लावेपर्यंतच सगळा संघर्ष असतो. त्याने एकदा स्वतः गती घेतली की उरलेला प्रवास आपोआप होतो.
* समाजात विशिष्ट उंची गाठेपर्यंत जबर संघर्ष असतो. पण एकदा अपेक्षित उंचिवर पोचलात की आयुष्यातल्या अनेक समस्या ती उंचीच सोडवते.
* संध्याकाळच्या संधीप्रकाशातही जो टवटवीत राहीला त्याने दिवस जिंकला. ‘अंत’ आणि ‘एकांत’ ह्यापैकी माणूस एकांतालाच जास्त घाबरतो.
* वाहतो तो झरा आणि थांबते ते डबकं ! डबक्यावर डास येतात आणि झऱ्यावर राजहंस !
* खऱ्या विद्यार्थ्याला कधीच सुट्टी नसते. सुट्टी ही त्याच्यासाठी नवं काहीतरी शिकण्याची संधी असते.
* सुरुवात कशी झाली यावर बऱ्याच घटनांचा शेवट अवलंबून असतो.
* चुकतो तो माणूस आणि चुका सुधारतो तो देवमाणूस !
* तुम्ही आयुष्यात किती माणसे जोडली यावरुन तुमची श्रीमंती कळते.
* औदार्य म्हणजे तुमच्या क्षमतेपेक्षा अधिक देणं आणि आत्मसन्मान म्हणजे तुमच्या गरजेपेक्षा कमी घेणं.
* गंजण्यापेक्षा झिजणे केव्हाही चांगले !
* अत्यंत महागडी, न परवडणारी खर्या अर्थाने ज्याची हानी भरुन येत नाही अशी गोष्ट किती उरली आहे ह्याचा हिशोब नसताना आपण जी वारेमाप उधळतो ती म्हणजे “आयुष्य”.
* भूक आहे तेवढे खाणे ही प्रकृती, भूक आहे त्यापेक्षा जास्त खाणे ही विकृती आणि वेळप्रसंगी स्वत:उपाशी राहून दुसऱ्याची भूक भागवणे ही संस्कृती !
* आपण किती पैसा मिळवला यापेक्षा, तो खर्च करून आपण किती समाधान मिळवले, हे जो पाहतो, तो खरा आनंदी व्यक्ती असतो.

27 Nov, 2013 By In: Motivational SMS मराठी संदेश (Marathi SMS)
FavoriteLoadingAdd to favorites
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.0/5 (1 vote cast)

आयुष्यही खूप सोपे असत..

एखाद्या घनदाट अरण्यातवाट चुकावी. आणि…
विश्रांतीसाठी एखाद्या झाडाखालीबसावं.
समोरचं एक विंचू दिसावा.
त्याला मारण्यासाठी दगड उचलावा.
दगडाखालून साप निघावा.
त्याने आपला पाठलाग करावा.
पळताना ठेच लागून विहीरीत पडावं.
विहीरीत मोठी मगर असावी.
तिने वेग घेण्यापूर्वी,
एखाद्या फांदीचा वेध घ्यावा.
वर येण्याचा प्रयत्न करावा.
वरती भूकेला वाघ असावा.
त्याच्या भितीने फांदीचा हात सुटावा.
फांदीवरील मधमाशांनी भडका करावा.
आणि…
अशा अवस्थेत
मधाच्या पोळीतून पडणारा,
मधाचा एक थेंब
तोंडाने झेलण्याचा प्रयत्न करावा.
यालाच ‘जीवन’ म्हणतात…….
बघायला गेलं तर
आयुष्यही खूप सोपे असत..!!
जगायला गेलं तर
दु:खातही सुख असत..!!
चालायला गेलं तर
निखारेही फूले होतात..!!
तोंड देता आले तर
संकटही शुल्लक असत..!!
वाटायला गेलं तर
अश्रूंतही समाधान असत..!!
पचवायला गेलं तर
अपयशही सोपे असत…!!
हसायला गेल तर
रडणेही आपल असत …..!!
बघायला गेलं तर
आयुष्यही खूप सोपे असत..

25 Nov, 2013 By In: Life SMS Motivational SMS मराठी संदेश (Marathi SMS)
FavoriteLoadingAdd to favorites
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)

Superb Speech by Chetan Bhagat at Symbiosis

Superb Speech by Chetan Bhagat at Symbiosis…. . Don’t just have career or academic goals. Set goals to give you a balanced, successful life. Balanced means ensuring your health, relationships, mental peace are all in good order. There is no point of getting a promotion on the day of your breakup. There is no fun in driving a car if your back hurts. Shopping is not enjoyable if your mind is full of tensions. Don’t take life seriously. Life is not meant to be taken seriously, as we are really temporary here. We are like a prepaid card with limited validity. If we are lucky, we may last another 50 years. And 50 years is just 2,500 weekends. Do we really need to get so worked up? …It’s OK, Bunk few classes, scoring low in couple of papers, take leave from work, fall in love, little fight with ur spouse… We are people, not programmed devices..! “Don’t be serious, enjoy Life”….

Life is awesum…!!

22 Nov, 2013 By In: Inspirational SMS Life SMS Motivational SMS
FavoriteLoadingAdd to favorites
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Page 1 of 912345...Last »